Magyar konzulátus és nagykövetség Németországban

Ezen az oldalon a németországi magyar konzulátus, nagykövetség és külképviselet címeket találjátok az egyes városokban.

Magyar Konzulátus, Nagykövetség Berlinben

10117 Berlin, Unter den Linden 76. (bejárat a Wilhelmstrasse 61. sz. kapun)
Tel.: (+49) 030-203/100
Fax: (+49) 030-394/1385
E-mail: konzuli@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/berlin

Főkonzulátus – Generalkonsulat der Republik Ungarn – Düsseldorf

40211 Düsseldorf, Schirmerstr. 80
Tel.: 0211 – 179-346-0, 0211 / 175-26-07 (konzuli)
E-mail: mission.dus@kum.hu

Főkonzulátus – Generalkonsulat der Republik Ungarn – Magyar Konzulátus Münchenben

Cím 81927 München, Vollmannstrasse 2

Telefon  +49 89 962 280 0

Fax +49 89 962 280 240

Ügyfélfogadás Hétfő: 9-12; Kedd: 9-12 és 14-16; Szerda: zárva; Csütörtök: 9-12; Péntek: 9-12

Konzuli e-mail konsulat-muenchen@mfa.gov.hu

Főkonzul Tordai-Lejkó Gábor

Titkársági e-mail mission.muc@mfa.gov.hu

https://munchen.mfa.gov.hu

Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat?

 •  Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett
 •  Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében
 •  Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg
 •  Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében
 •  Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez
 •  Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit
 •  Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst
 •  Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről
 •  Külföldi haláleset esetén a Konzuli Szolgálat értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

Miben nem tud segíteni?

 •  A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
 •  Menetjegy foglalásában, átíratásában
 •  Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
 •  Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
 •  Személy- vagy csomagszállításban
 •  Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban
 •  Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
 •  Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt
 •  Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban
 •  Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében
 •  Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, légi társaság felé benyújtandó panaszok továbbításában)
 •  Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában
 •  Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében
 •  A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában
 •  Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben
 •  Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)

Forrás: https://munchen.mfa.gov.hu/

Probléma esetén a szerkesztőségnek is írhat!