Lektion 25. – “sich”-es igék

Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Az előző leckében írtam egy példamondatot, melyben egy eddig még nem tárgyalt nyelvtani elem szerepelt, és nagyvonalúan átsiklottam fölötte, még annyit se fűztem hozzá, hogy ‘később’.

Erst gestern durfte ich mich ans Steuer eines Autos setzen.

A sich setzen egy “sich”-es ige, jelentése: leül
Ich setze mich auf einen Stuhl.A “sich”-es igéknél van egy plusz névmás a mondatban. Egyes és többes szám 3. személyben a sich visszaható névmás, 1. és 2. személyben pedig a személyes névmás tárgyesete vagy részes esete.

Ich setzte mich auf die Couch.- Leültem a kanapéra.
Warum ärgerst du dich? – Miért mérgelődsz?
Er stellte sich uns vor. – Bemutatkozott nekünk.
Wir waschen uns oft. – Gyakran mosakszunk.
Ihr kämmt euch so lange! – Sokáig fésülködtök.
Sie ziehen sich schnell an. – Gyorsan felöltöznek.

A fenti mondatok többségében érezni is lehet a visszaható igét, bár van, ahol nincs rendes magyar megfelelője. Ezek mind a “tárgyesetes” igék voltak.

Most néhány részes esetes használat:

Ich kann mir den Urlaub im Winter nicht vorstellen. – Nem tudom elképzelni (((magamnak))) a téli szabadságot.
Willst du dir ein Eis bestellen? – Akarsz rendelni egy fagyit (magadnak)?
Wir haben uns alles viel schöner vorgestellt. – Mindent sokkal szebbnek képzeltünk.

Látható, hogy csak egyes szám 1. és 2. személyben van különbség a tárgy- és a részes eset között.

Tudni kell még, hogy vannak alkalmi “sich”-es igék is, ahol nem kell mindenképpen a “sich”, de ha kitesszük, azzal visszaható értelmű lesz az ige.
Ilyen pl. a föntebbiek közül:


kämmen = fésül, sich kämmen = fésülködik
waschen = mos, sich waschen = mosakodik

Más igéknél szerves tartozék a sich:
sich beeilen = siet (Ich beeile mich.) Akkusativ
sich aneignen = elsajátít (Du eignest dir das Deutsche an.) Dativ

Remélem, nem zavarlak össze, de van, ahol tárgy- és részes esetet is használhatsz. 🙂
Ich wasche mich. – Mosakszom.
Ich wasche mir die Hände. – Kezet mosok. (((Kezet mosok magamnak.)))
Ich kämme mich.
Ich kämme mir die Haare.

A 3 zárójel a szörnyű magyartalanságokat keretezi, csupán a megértés elősegítése miatt.

És van olyan ige is, ami egészen mást jelent attól függően, hogy tárgy- vagy részesesetben kapcsoljuk hozzá a visszaható névmást, elő is került már ez az ige, aki észrevette, nagy piros pont! 🙂

Bitte, stell dich vor! – Kérlek, mutatkozz be!
Wie stellst du dir die Zukunft vor? – Hogy képzeled el a jövőt?

Übungen zur Grammatik

Wasche … die Hände vor dem Essen!
Kannst du … einen kalten blauen Eisberg im Sommer vorstellen?
Willst du … keinen Eis bestellen?
Ich kaufe … eine blaue Tasche.
Man muss … jeden Tag waschen.
Ziehe … schnell an, wir fahren gleich.
Darf ich … hier setzen?

Eszembe jutott még valami: mondatrészek sorrendje.

Kann ich mich hier setzen? – az alany is névmás (ich), és megelőzi a visszaható névmást
Können sich die Gäste hier setzen? – az alany főnév (die Gäste), a visszaható névmás áll elől