Lektion 2. – névelőragozás, személyes névmás

Lektion 2. – névelőragozás, személyes névmás

 
Hallo, ich grüsse dich zum Deutschseminar!

Időközben tettem egy kis kiegészítést az előző leckéhez, mert az órán előkerült még pár dolog. Ittmegnézheted, ha még nem tetted meg.

Most egy kis nyelvtan következik néhány táblázattal.
A német nyelvben (a magyartól eltérően) a névelőt ragozzuk, mert ez jelzi, hogy a mögötte álló főnév milyen “esetben” áll, mi a mondattani funkciója. A főnévnek nincs sok ragja: -s, -es egyes szám birtokos esetben hímnemű és semlegesnemű főneveknél, és -n a többes szám részes esetben. Ez utóbbit könnyű elfelejteni!

Szerencsére csak 4 eset van:
– Nominativ – alanyeset
– Akkusativ – tárgyeset
– Genitiv – birtokos eset
– Dativ – részes eset

A határozott névelő ragozása:

EsetHímnemNőnemSemlegesT.sz..
Nderdiedasdie
Adendiedasdie
Gdesderdesder
Ddemderdemden 
    
     
Nagyon egyszerű példák:     
Das ist der Vater.     
Ich sehe den Vater.     
    
Das ist der Wagen des Vaters. (-s főnévrag)     
Der Vater kommt mit den Kindern. (-n főnévrag)     
        
(Később még ezt fokozzuk jelzők beillesztésével, amiket szintén ragozni kell.)    
     
        
A határozatlan névelő ragozása:       
          
EsetHímnemNőnemSemlegesT.sz..
Neineineein 
 keinkeinekeinkeine
Aeineneineein 
 keinenkeinekeinkeine
Geineseinereines 
 keineskeinerkeineskeiner
Deinemeinereinem 
 keinemkeinerkeinemkeinen   
    
     
(A határozatlan névelő mintájára ragozzuk a birtokos névmásokat is, de ezekről majd később.)    
     
     
     
     
      
     
       

kein a határozatlan névelő tagadó alakja. Egyformán ragozzuk őket, csak – értelemszerűen – az ein névelőnek nincs többes száma. Többes számban egyszerűen elhagyjuk a határozatlan névelőt, mint a magyar nyelvben.

Nagyon egyszerű példák:

Ein Kind spielt im Park.
Ich habe einen Wagen.
Das ist der Wagen eines Vaters.
Ich komme mit einem Kind.
Siehst du einen Wagen?
Ich sehe keinen Wagen.
Haben Sie einen Wagen?
Ich habe keinen Wagen.

Im Park spielen Kinder. (Többes számban nem használunk határozatlan névelőt.)
Im Park spielen keine Kinder. (Csak a kein névelőnek van többes száma.)

Álljon itt néhány példa, hogy mikor használjuk és mikor nem a névelőket.

Kitesszük a határozott névelőt: 
– hegyek, folyók, tavak, tengerek, utcák neve előtt:

die Alpen, der Plattensee, die Ostsee, die Donau, die Königstrasse

– jelzős tulajdonnevek előtt:

Die Leiden des jungen Werther (sajnos csak magyarul olvastam)

– jelzős szerkezetű országneveknél:
die Vereinigten Staaten (USA)
 – hímnemű, nőnemű és többes számú országnevek előtt (eltérés a magyartól):
die Schweiz

die Türkei
der Sudan

 – évszakok, hónapok, napok neve előtt (eltérés a magyartól):

im Sommer, im August, am Freitag

(ez már összevont alak: elöljárószó+ határozott névelő – in+dem=im)

Heute ist der dreizehnte April.
Am ersten Mai fahre ich nach Hause.

Nem használunk határozott névelőt:

– helységnevek és semlegesnemű országok előtt: Wir sind in Frankreich, in Marseille.
– anyagnevek előtt: Mein Ohrring ist aus Gold.
– ha a birtokos megelőzi a birtokot: Goethes Gedichte de! die Gedichte Goethes(ha a birtok áll elöl)
– bizonyos közmondásokban: Zeit ist Geld.

Néhány példa a határozatlan névelőre:
Használunk határozatlan névelőt (eltérés a magyartól):
– haben ige mellett, ha tulajdonságot fejez ki, pl. Er hat ein gutes Herz.
– állítmány előtt, jelzős főnév állítmány előtt: Sie ist eine gute Läuferin. (Ő jó futó.)

Nem használunk határozatlan névelőt: 
– foglalkozás, állami hovatartozás előtt: Er ist Ungar. Ich bin Schriftsteller. 

Kein használata:

– Hast du ein Wörterbuch?
– Nein, ich habe kein Wörterbuch.
– Hast du Geld?
– Nein, ich habe kein Geld.

Talán mára elég ennyi. Bár attól tartok, hogy a szóbeli órán sort kerítünk a személyes névmás ragozására is.
És még nem mondtam el, miért szeretem ezt a nyelvet.
A nyelvtana miatt.:)
Bővebben ki fogom fejteni legközelebb. 🙂

A képen (ami egyúttal a blog háttere is /volt régebben) a bécsi Hofburg látható. 

***
Kiegészítés a 2. leckéhez

A szóbeli órán természetesen maradt időnk a személyes névmás ragozására is, ahogy sejtettem. 🙂
Tehát:

eset1. sz.2. sz3. személy
Nichduersiees
Amichdichihnsiees
Gmeinerdeinerseinerihrerseiner
Dmirdirihmihrihm
 Többes szám
Nwirihrsie
Aunseuchsie
Gunsereuerihrer
Dunseuchihnen

A táblázatot excelből másoltam ide, sajnos a formázást nem tudtam megtartani, de a többes szám harmadik személy értelemszerűen nem a hímnemű egyes szám alá kerülne logikusan, hanem valahová középre, mert itt nincs értelme nemekről beszélni.

Néhány egyszerű példa:

Ich liebe dich. – Ha a személyes névmás a mondat alanya vagy tárgya, mindig ki kell tenni, eltérően a magyartól, mert mi csak akkor használjuk, ha hangsúlyozni akarjuk. Az igéink ragjai világosan utalnak az alanyra, sőt, tárgyas ragozás esetén még a tárgyra is. 🙂 – Szeretlek. (én téged) 🙂
– Kennst du Madame Depardieu?

– Ja, ich kenne sie.

– Zeig mir bitte das Buch. – azért a részesesetű formát is kitesszük, magyarban ezt sem

– Ich zeige es dir später, ich möchte noch lesen.

A személyes névmás birtokos esetét csak bizonyos igék, melléknevek vonzataként használjuk:
Wir gedachten euer. (Megemlékeztünk rólatok.)
Nem tévesztendő össze a birtokos névmással:
mein Vater, meine Mutter, mein Geld, meine Eltern
Erről majd a következő leckében hozok táblázatot.

És előkerült még pár nyelvtani szabály (hmm, a barátnőm szerint (akit tanítok) sok a nyelvtan…), de ezek már az eddigiekből kiderültek, csak így együtt nem fogalmaztuk meg őket. Tehát semmi új:

A névszói állítmány mellett mindig ki kell tenni az igei állítmányt is:
Er ist Exportkaufmann. (Ő külkereskedő.) 

A kijelentő mondatban az igei állítmány ragozott része mindig a 2. helyen áll:
Er ist mein Sohn.

Eldöntendő kérdésben az igei állítmány az 1. helyen áll:

Bist du Laborantin?

Kiegészítendő kérdés szórendje: kérdőszó – igei állítmány – alany – esetleges többi mondatrész:

Wer sind Sie?

Legközelebb szerdán lesz óra, tehát legkésőbb kedd este itt lesz a következő lecke.

Fortsetzung folgt. Tschüss! 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*