Felmondás Németországban (azonnal, próbaidő alatt)

Az alábbi cikkben igyekeztünk a németországi felmondást minden oldalról megközelíteni. Hogyan tudsz azonnali hatállyal felmondani? Mi a helyzet a határozott idejű munkaszerződés felmondásával? Fel tudod-e mondani a németországi állásodat próbaidő alatt, és ha igen, milyen határidővel? Mivel jár egy felmondás Németországban? Olvasd el először a cikket, mielőtt megírod a felmondóleveledet!

Azonnali hatályú felmondás Németországban

A munkaadónak lehetősége van arra, hogy az alkalmazottat határidő nélkül, azonnal kirúgja. De mikor és milyen alapon dönthet így a munkaadó? Mikor lehet jogos és mikor nem az azonnali hatályú felmondás Németországban? Ezt a kérdést vizsgáljuk meg cikkünkben.

Az ilyen fajta elbocsájtás a legutolsó dolog, amihez a főnök folyamodhat, ezért a kirúgást egy figyelmeztetésnek kell megelőznie, amit csak kivételes esetekben lehet nélkülözni. A munkaadónak elsősorban nyomós oka kell legyen arra, hogy az alkalmazottat ténylegesen elbocsássa, emellett pedig figyelembe kell venni mindkét fél érdekeit a munkahelyet illetően. Az okot az üzemi bizottság előtt is ki kell fejteni. Az érvek közlésétől számítva két héten belül sor kerül a munkaviszony felbontásának lebonyolítására.

Milyen esetekben lehetséges az azonnali hatályú elbocsájtás Németországban?

Mivel nincs olyan törvény, amely kimondott okokat foglalna magába, az ilyen esetek felől a munkaügyi bíróság határoz.

Néhány példa, amelyre a munkaadó hivatkozhat:

 • A munka megtagadása (az alkalmazott határozottan visszautasítja a munkát)
 • A munkaadó megsértése
 • Vállalatellenes megnyilvánulások a munkaadóról az interneten
 • Csalás, lopás vagy sikkasztás a munkaadó kárára (a kár mértékétől függetlenül nyomós okot adnak a kirúgásra; az egyszeri eset figyelmeztetést von maga után)
 • Bűntett gyanúja (a puszta gyanú nem elegendő, elbocsájtás előtt meg kell hallgatni a munkavállalót is)
 • Szabadság kivétele a munkaadó jóváhagyása nélkül (egyenlőnek minősül azzal, hogy a munkavállaló megtagadja a munkát; kivétel, ha a munkavállaló idejében kérvényezi a szabadságot, de a bíróság nem tudja idejében jóváhagyni a szabadság igénylését)
 • Betegszabadsággal való fenyegetés (az egészséges munkavállaló azzal fenyegeti a főnökét, hogy betegszabadságra fog vonulni, ha nem kapja meg a kívánt szabadságot)
 • Munkatársak szexuális zaklatása
 • Zaklatás (nem szexuális; a helyzet súlyosságától függően nélkülözhető az előzetes figyelmeztetés is, és anélkül rúgják ki az alkalmazottat)
 • Konkurencia megteremtése
 • A munkaidő hamisítása
 • Céges számlára privát, vagy meg nem engedett telefonbeszélgetések lebonyolítása
 • Munkaidő alatt privát számítógép-, internet- vagy email-használat
 • Adatok, dokumentumok törlése
 • Drogfogyasztás

Mikor nem érvényes az azonnali hatályú felmondás Németországban?

 • Ha a munkaadó nem közölte az indokait az üzemi bizottság előtt (amennyiben sor került rá, és a bizottság nem ért egyet a munkaadó szándékával, három napon belül írásos formában kell értesíteniük a munkaadót)
 • Ha az alkalmazott állapotos, az anyavédelmi törvény védi (Mutterschutzgesetz)
 • Ha az alkalmazott szülési szabadságon van
 • Ha a munkavállaló az üzemi bizottság tagja (ilyenkor ugyancsak a bizottságnak kell jóváhagynia a munkatárs elbocsájtását)
 • A fogyatékkal rendelkező munkavállaló elbocsájtása érvénytelen, ha a munkaadó az előírott törvényi formaságokat nem veszi figyelembe, a munkaviszony felbontásába pedig a társadalmi beilleszkedéssel foglalkozó hivatalnak (Integrationsamt) is bele kell egyeznie

Ha olyan azonnali hatályú elbocsájtásban részesülünk a főnökünktől, amelyben nem szerepel egy indok, elhalaszthatjuk a kirúgásunkat, ezenkívül pedig föltétlenül forduljunk munkajogi szakértőhöz tanácsadásért. Az azonnali hatályú felmondás Németországban ritka eset, ne higyjük, hogy nekünk nem lehet igazunk!

Határozatlan idejű munkaviszony felmondása Németországban

A német munkavállalók 80%-a dolgozik határozatlan idejű munkaszerződéssel. De tulajdonképpen mivel is jár, mi áll a szerződésben, és hogyan működik a határozatlan idejű munkaviszony felmondása Németországban? Ezt nézzük meg a továbbiakban.

Mit jelent a határozatlan idejű munkaszerződés Németországban?

Elsősorban két fajta munkaszerződést különböztetünk meg, határozott és határozatlan idejűt. A határozottnál előre ki van kötve az időtartam, míg a másiknál pedig ez nincsen leszögezve, a szerződést leszögezetlen, előreláthatatlan időhosszra kötik meg. Így tehát a határidő nélkülinél az alkalmazottnak egy bizonyos teljesítményt kell elérnie, amiért őt a munkaadó az annak megfelelő összeggel jutalmazza. Ennek az a nagy előnye, hogy csak nyugdíj, csőd vagy felmondás miatt érhet véget, mert az alkalmazottat sokféle törvény védi. Ezeknek köszönhetően az elbocsájtás sokkal nehezebben megy a munkaadónak, mint ellenkező esetben, mikor a határozott idejű szerződéssel többnyire saját meglátása szerint járhat el. A határozatlan munkaviszony felmondása Németországban viszont sokkal könnyebb és rugalmasabb a munkavállaló számára.

Létezik jog a határidő nélküli munkaszerződés igénylésére?

A legtöbb esetben egy vagy több határozott idejű munkaszerződést követően van esély arra, hogy határozatlant köthessünk. Azonban vannak kivételek, melyekben a határidő megszabása a törvény szerint megengedhetetlen, például ha nincs jogi magyarázat erre. Máskülönben a határozott idejű szerződéseket három alkalommal lehet meghosszabbítani, a teljes időtartam pedig két évre van korlátolva. Ezután vagy véget ér a munkaviszony, vagy határozatlan idejű munkaszerződés keretein belül folyik tovább. Mindez megmagyarázza, miért van 80%-a a németországi munkavállalóknak határozatlan idejű szerződéssel alkalmazva.

Mit kell a határozatlan idejű munkaszerződésnek tartalmaznia?

Annak érdekében, hogy a szerződés jogilag érvényes legyen, a következő szempontokat kell tartalmaznia:

 • A szerződés ügyfelei
 • A határidő nélküli szerződés kezdetének időpontja
 • Egy bérszerződés érvényessége
 • Munkaterület, fő- és mellékkötelességek
 • A munka helyszíne(i)
 • Munkaidő szabályozása
 • Javadalmazás
 • Szabadságra való jogosultság
 • Próbaidő (ha még nincs leszolgálva)
 • Felmondási határidők
 • Egyéb szabályozások, mint például titoktartási kikötések, túlóra, öltözet

A határidő nélküli szerződés formája

A szóbeli megállapodások csak elméletben működnek, mivel egy vita esetleges kialakulásakor az ügy nem bizonyítható a bíróság előtt, ezért nem elégséges, és nem is megengedhető, hogy megbeszéljük a munkaadóval a szerződést. Tehát a gyakorlatban kötelező a munkaszerződés írásba foglalása, melyet a munkaadónak és a munkavállalónak is sajátkezűleg alá kell írnia.

Erre jó odafigyelni

A határozatlan idejű munkaszerződés további kikötésekkel bővülhet a jogilag meghatározott kereteken belül. Emiatt ajánlatos a komplexebb szerződéseket aláírás előtt egy ügyvéd segítségével átnézni, hogy megmagyarázza az esetleg érthetetlen megfogalmazásokat, elvégre egy valószínűleg évekig tartó megállapodásról van itt szó.

Mikor érhet véget egy határozatlan idejű munkaszerződés?

Mint feljebb láthattuk, a nyugdíjkorhatár elérése, a csőd és a felmondás idézhetik elő elsődlegesen a munkaszerződés megszűnését. A felmondást kezdeményezheti a munkavállaló és a munkaadó is. Ilyenkor szóba jöhet egy másik lehetséges eset, a munkaviszonyt felbontó szerződés, amely közös megegyezés alapján történik (németül Aufhebungsvertrag).

Felmondási határidők: munkaviszony felmondása Németországban

Az munkaviszony felmondása Németországban négy héttel 15-éig, vagy a naptári hónap végi határidővel történhet meg.

Az elbocsájtást nagy mértékben befolyásolja az munkavállaló ledolgozott éveinek száma az adott cégnél vagy vállalatnál, ennek függvényében a következőképpen alakul az elbocsájtás:

 • Aki két évet töltött le, 1 hónapot kap a naptári hónap végéig,
 • Aki öt évet töltött le, 2 hónapot kap a naptári hónap végéig,
 • Aki nyolc évet töltött le, 3 hónapot kap a naptári hónap végéig,
 • Aki tíz évet töltött le, 4 hónapot kap a naptári hónap végéig,
 • Aki tizenkét évet töltött le, 5 hónapot kap a naptári hónap végéig,
 • Aki tizenöt évet töltött le, 6 hónapot kap a naptári hónap végéig,
 • Aki húsz évet töltött le, 7 hónapot kap a naptári hónap végéig.

Legtöbb hat hónapos, megbeszélés szerinti próbaidőben a munkaviszony felmondása Németországban általában két hét határidővel rögzített. Az eddigiektől eltérő szabályozásokat bérszerződéssel lehet kiegyeztetni. Egyéni szerződés esetén csak akkor lehet szó rövidebb felmondási határidőről, ha:

 • A munkavállaló ideiglenes segítségre van fölvéve, amely nem tart többet 3 hónapnál
 • A munkaadó nem több, mint 20 munkavállalót foglalkoztat, akik kizárólag szakképzés céljából dolgoznak, és a felmondási határidő nem lépi túl a négy hetet

Ezenkívül felmondáskor nem lehet hosszabb határidőben megegyezni, mint elbocsájtáskor.

Kivételek

A felsorolt határidők nem jönnek számításba, ha a munkaadó egy jogilag érvényes rendkívüli, tehát határidő nélküli elbocsájtás mellett dönt. Ehhez mindenesetre egy nyomós okot kell felhoznia, és egy írásbeli figyelmeztetéssel kell jeleznie a szándékát.

Továbbá nem vonatkoznak a fenti határidők akkor sem, ha:

 • Az egyéni- vagy bérszerződésekben eltérő szabályozások érvényesek, vagy
 • Az alkalmazott hosszú ideig tartó betegségbe esik (és emiatt sokáig nem lesz munkaképes), illetve az egészségügyi szakértők negatív előrejelzéseket mondanak

Ez utóbbi esetben a helyzettől függően határozzák meg a felmondás határidejét. Aránylag gyakori a közös megegyezés alapján felbontott munkaszerződés az annak megfelelő végkielégítéssel a beteg számára.

Amennyiben felmondáson gondolkodsz, érdemes megnézni, hogy mit kell tartalmaznia egy felmondólevélnek Németországban.

Próbaidő alatti felmondás Németországban

Minden új munkahely bizonytalanul kezdődik, míg ki nem alakul a főnök és az alkalmazott között egy bizalmi viszony. Ezért a munkaadó általában próbaidőnek veti alá az új munkavállalót. Egy speciális eset, amikor a munkavállaló nem elégedett az új munkahelyével, vagy esetleg közben egy jobb ajánlatot kap. Érdekes lehet ezen esetben elolvasni ezt a cikket, amiben azt vesézzük ki, hogy hogyan működhet a próbaidő alatti felmondás Németországban.

Mennyit tart a próbaidő Németországban?

A munka nehézségétől függően alakul a hossza, de egyszerű munkára is adhatnak 6 hónapos tesztelési időt. Nem kötelező megegyezni egy próbaidőben, történhet kimondottan szerződés alapján is, amely 3-6 hónapra szól, vagy olyan szerződés alapján, amely a tesztelés időtartamára van megkötve, és elbocsájtás nélkül lehet felbontani. Ha mindkét fél tovább szeretné folytatni a munkaviszonyt, egy új szerződést kell kötniük.

Hogyan lehet felmondani próbaidő alatt Németországban?

A felmondás, illetve elbocsájtás próbaidő alatt minimum 14 munkanapba telik. Ha már az első pillanattól szerződést kötnek, abban rendszerint benne van a próbaidő, így ha annak lejártával valamelyik fél meg szeretné szüntetni a munkaviszonyt, annak felmondás vagy elbocsájtás útján kell történnie.

A próbaidő alatti felmondás Németországban illetve az elbocsájtás következményei

A munkaadónak nem kell okot adnia az elbocsájtásra. A munkaviszony megszüntetését akár a próbaidő utolsó napján is megbeszélhetik, természetesen a jogosult személy által aláírott, tehát hivatalos formában. Amennyiben a munkaadó az üzemi bizottságban van, szólnia kell a bizottságnak a próbaidő alatti esetleges elbocsájtásról annak ellenére, hogy a bizottság nem rendelkezik vétójoggal. Emiatt ha a munkaadó nem teszi ezt meg, az elbocsájtás nem mehet végbe.

Hat hónap leteltével már nem a próbaidő szerint, hanem a rendes felmondási törvények szerint járnak el. Egyrészt okot kell adni az elbocsájtásra, másrészt meg annak a határideje is változik, jóval később lehet szó elbocsájtásról, mint próbaidő alatt.

Forrás: Arbeits-abc.de

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*